AGN spol. s.r.o.

Objekt tvoří dvě základní hmoty. Hlavní dominantní hmota objektu umístěná kolmo na vrstevnice je doplněna přízemní podélnou částí zasazenou do svahu vodorovně s vrstevnicemi. Hlavní hmota je ukončena sedlovou střechou o sklonu 30°.

       Vnější plášť budovy tvoří prosklené plochy v kombinaci s dřevěným obkladem (palubky či latě), střešní plášť hlavní hmoty je z titanozinkových plechových pásů, podélná přízemní část je s plochou vegetační střechou. Pochozí vnější plochy budou kryty dřevěnými terasovými dílci (palubkami). U objektu bude umístěn venkovní bazén.

       Vstup do objektu je ve středu dispozice, od jihu. Hlavní obytná část objektu se nachází vpravo od vstupu v dominantní hmotě. Zde tvoří kuchyň, jídelna a obývací část nečleněný „tekoucí prostor“ otevřený a vizuálně propojený s galerií v patře. Technické místnosti jsou umístěny v severní části dispozice, garáž a sklad nalevo od vstupu.